a a a

Uniwersytet Coventry we Wrocławiu przyjmuje studentów spoza Unii Europejskiej Featured

Uniwersytet Coventry we Wrocławiu otworzył nabór studentów spoza Unii Europejskiej pragnących podjąć tam studia licencjackie. Jest to wynik decyzji polskiego Ministra Spraw Wewnętrznych o przyznaniu uczelni wymaganego prawem pozwolenia na rozszerzenie rekrutacji na kraje spoza UE.

Stale trwa nabór studentów z krajów UE i mogą oni aktualnie studiować we Wrocławiu na kierunkach takich jak: Technologie cyfrowe, Zarządzanie i przywództwo w biznesie, Zarządzanie w lotnictwie, a także Cyberbezpieczeństwo.

Kampus we Wrocławiu oferuje kilka naborów w ciągu roku akademickiego, zapewniając najwyższą dostępność edukacji uniwersyteckiej, umożliwiając studentom zdobycie brytyjskiego dyplomu poza Wielką Brytanią.
Kursy dla studentów dziennych i zaocznych prowadzone są w formie bloków; można je rozpocząć we wrześniu, listopadzie, styczniu, lutym, kwietniu i czerwcu. Studia stacjonarne obejmują cztery sześciotygodniowe bloki w roku akademickim. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, przy czym studenci realizują jednoczasowo tylko jeden moduł, co pozwala w pełni zagłębić się w tajniki poszczególnych przedmiotów.

Studenci zaoczni mogą wybrać maksymalnie cztery bloki tematyczne w roku. Aby ukończyć studia muszą zaliczyć dwanaście przedmiotów. Oznacza to, że studia zaoczne na Uniwersytecie Coventry we Wrocławiu mogą trwać krócej niż w innych brytyjskich szkołach wyższych, ponieważ uczelnia oferuje ukończenie programu zaocznego nawet w trzy lata.
Wszystkie wykłady i zajęcia są prowadzone w języku angielskim, a studenci mogą uczyć się bez presji egzaminów na koniec roku akademickiego, w swoim tempie, z dodatkową możliwością odbywania praktyk zawodowych.

John Dishman, prorektor Uniwersytetu Coventry oraz dyrektor generalny Grupy Uniwersytetu Coventry, powiedział: „Cieszymy się, że otrzymaliśmy pozwolenie MSWiA polskiego rządu umożliwiające nam rozszerzenie rekrutacji poza kraje Unii Europejskiej. Założyliśmy filię Uniwersytetu Coventry głównie z myślą o potrzebach Wrocławia oraz Dolnego Śląska, jednak wzbudzamy zainteresowanie potencjalnych studentów z krajów sąsiednich, jak również obywateli innych krajów spoza UE. Mamy nadzieję, że przyjmując w progi wrocławskiego kampusu studentów międzynarodowych, dywersyfikujemy tym samym środowisko akademickie i dajemy naszym studentom możliwość rozwoju jako obywatele świata.”


Więcej informacji na temat studiów oraz procesu rekrutacyjnego można znaleźć na stronie Uniwersytetu Coventry we Wrocławiu. https://www.coventry.ac.uk/wroclaw/