Corporate Public Relations

Opracowanie strategii komunikacji – Analizujemy otoczenie w jakim firma funkcjonuje na rynku a także jej dotychczasową działalność marketingową. Identyfikujemy grupy odbiorców (b2b lub b2c). Ustalamy cele działań Public Relations w relacji z biznesowymi priorytetami przedsiębiorstwa. Na tej podstawie opracowujemy strategię opartą na wykorzystaniu najefektywniejszych kanałów i narzędzi komunikacji mających na celu budowanie, poprawę lub umocnienie pozytywnego wizerunku firmy lub organizacji. Stanowi to punkt wyjścia do opracowania naszego media planu.

 • Media Relations – Współpracujemy z dziennikarzami reprezentującymi wszystkie media oraz różne sektory gospodarki, zarówno w kraju jak i za granicą. Organizujemy konferencje prasowe, briefingi, wywiady. Opracowujemy i wysyłamy do zainteresowanych mediów materiały prasowe, case study, white papers, komentarze. Codziennie monitorujemy i analizujemy wszystkie media pod kątem publikowanych materiałów na temat firmy lub instytucji.

  Jeśli jest taka potrzeba zapewniamy również treningi wystąpień medialnych.
 • Odpowiedzialność Społeczna Biznesu (CSR) i akcje sponsoringowe – w oparciu o wartości firmy przygotowujemy plan działań zmierzających do wzmocnienia lub naprawy relacji z najbliższym otoczeniem firmy.
 • Komunikacja kryzysowa – opracowujemy plan działania na wypadek sytuacji kryzysowej: definiujemy potencjalne obszary zagrożenia, doradzamy w zakresie zarządzania kryzysem komunikacyjnym.
 • Executive positioning – doradzamy jak budować wiarygodność i prestiż osób zajmujących kluczowe stanowiska w firmie lub instytucji.

Codziennie monitorujemy i analizujemy wszystkie media pod kątem publikowanych materiałów na temat produktu, marki, firmy lub instytucji. 

Public Relations Produktowy

Dobry pomysł + efektywna komunikacja = sukces na rynku

 • Opracowanie strategii komunikacji produktu na rynku – Zgodnie z zasadami marketingu analizujemy rynek i konkurencję, a także ewentualnie dotychczasowe działalnia promocyjne i sprzedażowe. Ustalamy cele działań Public Relations Produktowego w korelacji z biznesowymi założeniami przedsiębiorstwa. Opracowujemy nasz przekaz komunikacyjny, który najlepiej charakteryzuje walory produktu czy marki. Na tej podstawie opracowujemy strategię uwzględniającą najefektywniejsze kanały i narzędzia komunikacji. Stanowi to punkt wyjścia do opracowania naszego planu działań a następnie media planu.
 • Media Relations - Zapewniamy zintegrowaną komunikację uwzględniającą media tradycyjne takie jak prasa, portale internetowe, radio, telewizja w połączeniu z umiejętnym wykorzystaniem mediów społecznościowych wraz z blogosferą. Współpracujemy z dziennikarzami reprezentującymi wszystkie media oraz różne sektory gospodarki, zarówno w kraju jak i za granicą. Współpracujemy z ponad 1000 dziennikarzami. Organizujemy konferencje prasowe, briefingi, wywiady. Opracowujemy od podstaw tj. zbieramy dane, redagujemy, i wysyłamy do zainteresowanych dziennikarzy różne formy materiałów prasowych, na przykład:
       - informacje prasowe
       - case study
       - white papers
       - komentarze.

Zachęcamy dziennikarzy do podejmowania określonej tematyki w publikacjach, na życzenie dostarczamy dodatkowe materiały, zdjęcia.

Codziennie monitorujemy i analizujemy wszystkie media pod kątem publikowanych materiałów na temat produktu, marki, firmy lub instytucji.

Jeśli jest taka potrzeba zapewniamy również treningi wystąpień medialnych. 

Komunikacja kryzysowa

 • Komunikacja kryzysowa – Ponieważ nikt nie jest w stanie przewidzieć przyszłości ani też zdarzeń losowych najlepiej z góry opracować strategię i taktykę działania gotową do wprowadzenia, kiedy zdaży się w firmie nieprzewidziany problem. Przygotowujemy plan na wypadek sytuacji kryzysowej. Z góry definiujemy potencjalne obszary zagrożenia, doradzamy w zakresie zarządzania kryzysem komunikacyjnym i wizerunkowym. Szybko i skutecznie podjęte działania obejmujące komunikację za pomocą mediów tradycyjnych jak i społecznościowych mogą zapobiec niekorzystnemu rozwojowi zdażeń i eskalacji kryzysu. W ten sposób długo budowany pozytywny wizerunek produktu, a tym samym firmy nie ucierpi z powodu chwilowych kłopotów.