Strategia marki czy firmy/instytucji wyznacza główny kierunek i cele naszych działań w zakresie komunikacji określonych podmiotów. Może dotyczyć wejścia firmy czy produktu na rynek, a także dalszego ich rozwoju.

Bazując na naszej dogłębnej znajomości rynku włącznie z uwarunkowaniami formalno-prawnymi doradzamy naszym klientom w doborze najefektywniejszej metody komunikacji firmy, instytucji albo produktu z otoczeniem w warunkach rynkowych.

Analizujemy otoczenie w jakim firma funkcjonuje na rynku a także jej dotychczasową działalność marketingową. Ustalamy cele działań Public Relations w relacji z biznesowymi i sprzedażowymi założeniami firmy. Definiujemy grupy docelowe (b2b lub b2c) i ich potrzeby. Opracowujemy strategię komunikacji firmy albo marki. Dostosowujemy narzędzia i kanały tak, aby stworzyć kompleksową, zintegrowaną kampanię, która przyniesie wymierne, mierzalne efekty. W ramach uzgodnionego budżetu optymalizujemy działania uwlędniające działania public relations, social media i płatne formy promocji czy reklamy. Przygotowujemy plan działań operacyjnych oraz szczegółowy media plan.

Organizujemy również kampanie edukacyjne albo eksperckie mająca na celu ukazanie ważnego problemu lub zjawiska, włącznie z akcjami o charakterze społecznościowym, lokalnym. W takim przypadkach podstawą jest budowanie dobrych relacji w najbliższym otoczeniu (nawiązanie i pielęgnowanie kontaktów z właściwymi grupami społecznego otoczenia np.: stowarzyszenia, organizacje lokalne, grupy zawodowe).